Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 


KITÜNTETETT SZEMÉLYEK - DÍJAK, KITÜNTETÉSEK - dátum szerint rendezve

1962
Sallai István
Kiváló népművelő cím
1964
Barabási Rezső
Kiváló népművelő cím
1968
Keresztury Dezső
József Attila-díj, I. fokozat
1970
Gerő Zsoltné
Kiváló népművelő cím
1971
Sebestyén Géza
Magyar Szabványügyi Hivatal, emlékplakett
1972
Borsa Gedeon
Magyar Tudományos Akadémia, Akadémiai Díj
 
Katsányi Sándor
Batsányi János irodalmi díj (Veszprém megyei kitüntetés)
 
Papp István
Kiváló népművelő cím
1974
Keresztury Dezső
A Magyar Népköztársaság Zászlórendjének II. fokozata
 
Sallai István
Szabó Ervin-emlékérem
 
Sebestyén Géza
Szabó Ervin-emlékérem
 
Szente Ferenc
Kiváló népművelő cím
 
Vargha Balázs
Magyar Rádió Nívódíj
1975
Bata Imre
József Attila díj, II. fokozat
1976
Csapodiné Gárdonyi Klára
Magyar Tudományos Akadémia, Akadémiai Díj
 
Kamarás István
SZOT-díj
 
Keresztury Dezső
Herder-díj
1977
Wix Györgyné
Szabó Ervin-emlékérem
1978
Fügedi Péterné
Szabó Ervin-emlékérem
Keresztury Dezső
Állami Díj
1979
Ferenczy Endréné
Szabó Ervin-emlékérem
Markovits Györgyi
Magyar Rádió Nívódíj
1980
Borsa Gedeon
Szabó Ervin-emlékérem
1981
Papp István
Szabó Ervin-emlékérem
Tombor Tibor
Az Olasz Köztársaság Érdemrend lovagja cím
1983
Papp István
IFLA-emlékérem
Soltész Zoltánné
Szabó Ervin-emlékérem
1984
Batári Gyula
Zsámboky János-emlékérem (Magyar Orvostörténelmi Társaságkitüntetése)
 
Bereczky Lászlóné
Szabó Ervin-emlékérem
 
Keresztury Dezső
A Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendje
1985
Havasi Zoltán
MKE-emlékérem
 
Havasi Zoltán
Szabó Ervin-emlékérem
 
Papp István
MKE-emlékérem
 
Somkuti Gabriella
MKE-emlékérem
1986
Haraszty Gyula
MKE-emlékérem
Horváth Magda
Szabó Ervin-emlékérem
1987
Kovács Ilona
MKE-emlékérem
 
Poprády Géza
MKE-emlékérem
 
Somkuti Gabriella
Szabó Ervin-emlékérem
1988
Kondor Imréné
Szabó Ervin-emlékérem
Skaliczki Judit
MKE-emlékérem
1989
Gerő Gyula
MKE-emlékérem
 
Kastaly Beatrix
Lengyel Lajos-díj (a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület kitüntetése)
 
Keresztury Dezső
A Magyar Népköztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendje
 
Keresztury Dezső
Magyar Tudományos Akadémia, Akadémiai Aranyérem
 
Ottovay László
MKE-emlékérem
 
Poprády Géza
Szabó Ervin-emlékérem
 
Soltész Zoltánné
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Sz. Nagy Lajos
MKE-emlékérem
1990
Juhász Gyula
A Magyar Köztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendje
 
Tóth Lajos
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Varga Ildikó
Szabó Ervin-emlékérem
 
Vizkelety András
Herder-díj
1991
Czigler Mária
Széchenyi Emlékérem, ezüst fokozat
 
Csillag Ildikó
Széchenyi Emlékérem, ezüst fokozat
 
Ferenczy Endréné
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Illy Lászlóné
Széchenyi Emlékérem, ezüst fokozat
 
Jankóné Pajor Ildikó
Széchenyi Emlékérem, ezüst fokozat
 
Juhász Gyula
Széchényi Emlékérem, arany fokozat
 
Nagy Attila
Szabó Ervin-emlékérem
 
Schertlin Péter
Széchenyi Emlékérem, ezüst fokozat
 
Szilvássy Zoltánné
A Magyar Köztársaság Nívódíja
 
Várady Géza
Széchenyi Emlékérem, arany fokozat
 
Wix Györgyné
Széchenyi Emlékérem, arany fokozat
 
Zséli Lászlóné
Széchenyi Emlékérem, ezüst fokozat
1992
Arató Antal
Fehér Rózsa Díj (a Kultúraközvetítők Társaságának kitüntetése)
 
Beöthyné Kozocsa Ildikó
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Fodor András
Kossuth-díj
 
Gerő Zsoltné
Szinnyei József-díj
 
Pajkossy György
Szinnyei József-díj
1993
Berlász Jenő
Szinnyei József-díj
 
Borsa Gedeon
A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje
 
Csapodi Csabáné Gárdonyi Klára
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
 
 
Schneller Károly
Szinnyei József-díj (posztumusz)
 
Szűcs Jenőné
Széchényi Ferenc-emlékérem
1994
Bátonyi Viola
MKE-emlékérem
 
Belitska-Scholtz Hedvig
Bezerédj-díj (Bezerédj-alapítvány kuratóriumának kitüntetése)
 
Fallenbüchl Zoltán
A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje
 
Ferenczy Endréné
A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje
 
Kertész Gyula
Szinnyei József-díj
 
Komjáthy Miklósné
Szinnyei József-díj
 
Kovács Ilona
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Nagy Attila
MKE-emlékérem
 
Szente Ferenc
A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje
 
Tombor Tibor
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
1995
Bereczky László
Szinnyei József-díj
 
Kertész Gyula
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Vízkelety András
Magyar Tudományos Akadémia, Akadémiai Díj
1996
Berlász Piroska
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Fogarassy Miklós
MKE-emlékérem
 
Győri Erzsébet
Szinnyei József-díj
 
Keresztury Dezső
Széchenyi-díj
 
Ungváry Rudolf
A Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje
1997
Nagy Anikó
Szinnyei József-díj
Patayné Balogh Éva
Széchényi Ferenc-emlékérem
1998
Busa Margit
Szinnyei József-díj
 
Hegyközi Ilona
MKE-emlékérem
 
Fehér Miklós
MKE-emlékérem
 
Ungváry Rudolf
Széchényi Ferenc-emlékérem
1999
Berlász Jenő
Magyar Örökség Díj
 
Botka Ferencné Lakatos Éva
Szinnyei József-díj
 
Fodor András
Magyar Örökség Díj (posztumusz)
 
Fried István
Herder-díj
 
Ottovay László
Szinnyei József-díj
 
Pojjakné Vásárhelyi Judit
Széchényi Ferenc-emlékérem
2000
Bartos Éva
MKE-emlékérem
 
Berke Barnabásné
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Berlász Jenő
Bibliothecarius emeritus cím
 
Drótos László
Kalmár-díj (a Neumann Janos Számítógép-tudományi Társaság kitüntetése)
 
Fazakas József
Bibliothecarius emeritus cím
 
Kastaly Beatrix
Szinnyei József-díj
 
Moldován István
Kalmár-díj (a Neumann Janos Számítógép-tudományi Társaság kitüntetése)
2001
Berczeli A. Károlyné
Bibliothecarius emeritus cím
 
Berlász Jenő
Magyar Tudományos Akadémia, Eötvös József-koszorú
 
Győri Erzsébet
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Vekerdi József
Bibliothecarius emeritus cím
2002
Hanák Gábor
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
 
Kégli Ferenc
MKE-emlékérem
 
Kovács Ilona
Szinnyei József-díj
 
Monok István
Bolyai-díj (a Bolyai János Alapítvány kitüntetése)
 
Nagy Attila
Széchényi Ferenc-emlékérem
 
Vekerdi József
Széchenyi-díj
2003
Borsa Gedeon
Széchényi Ferenc-díj
 
Kastaly Beatrix
MKE-emlékérem
 
Rády Ferenc
Szinnyei József-díj
 
Dr. Horváth Tibor
Füzéki István Emlékdíj
2004
Berke Barnabásné
Szinnyei József-díj
 
Keresztury Dezső
Magyar Örökség Díj
 
Monok István
A Művészetek és az Irodalom Érdemrendje Lovagi Fokozata (a francia kormány kitüntetése)
 
Monok István
Olasz Köztársasági Lovagrend
 
Nagy Anikó
MKE-emlékérem
 
Németh Gabriella
Olasz Köztársasági Lovagrend
 
Rácz Ágnes
Bibliotéka Emlékérem-díj
 
Dr. Kasánszky Zsombor (posztumusz)
Füzéki István Emlékdíj
2005
Borsa Gedeon
Magyar Örökség Díj
 
Gerő Gyula
Széchényi Ferenc-díj
 
Hanák Gábor
Magyar Tudományos Akadémia, Újságírói Díj
 
Az Országos Széchényi Könyvtár örökös tagja
 
Lakatos András
Bibliotéka Emlékérem-díj
 
Plihál Katalin
Szinnyei József-díj
 
Sipos Márta
Bibliotéka Emlékérem-díj
 
Ungváry Rudolf
Széchényi Ferenc-díj
 
Vízkelety András
Széchenyi-díj
 
Papp István
Füzéki István Emlékdíj
2006
Bartos Éva
Szinnyei József-díj
 
Busa Margit
Bibliothecarius Emeritus cím
 
Dörnyei Sándor
Széchényi Ferenc-díj
 
Hopp Győzőné
Bibliotéka Emlékérem-díj
 
Kégli Ferenc
Kertész Gyula-díj (az MKE kitüntetése)
 
Nagy Zoltán
MKE-emlékérem
 
Somkuti Gabriella
Füzéki István Emlékdíj
 
Ungváry Rudolf
Pro Urbe Budapest-díj
2007
Bakonyi Péter
Az Országos Széchényi Könyvtár örökös tagja
Beck Ivánné
Bibliotéka Emlékérem-díj
 
Hegyközi Ilona
Szinnyei József-díj
 
Dr. Katsányi Sándor
Füzéki István Emlékdíj
 
Nagy Attila
Széchényi Ferenc-díj
 
Dr. Wojtilláné Dr. Salgó Ágnes
Széchényi Ferenc-emlékérem
2008
Hölgyesi Györgyi Bibliotéka Emlékérem-díj
Kégli Ferenc MKE-Emlékérem
Moldován István Bibliotéka Emlékérem-díj
Pojjákné Vásárhelyi Judit Széchényi Ferenc-díj
Tóth Józsefné Széchényi Ferenc-emlékérem
Dr. Wojtilláné Dr. Salgó Ágnes Szinnyei József-díj
 
Dr. Orosz László
Füzéki István Emlékdíj
2009
Dippold Péter Szinnyei József-díj
Lovászné Vona Katalin Bibliotéka Emlékérem-díj
Monok István A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
Plihál Katalin Széchényi Ferenc-emlékérem
Dr. Somkuti Gabriella Bibliothecarius Emeritus cím
Szeli Valéria Bibliotéka Emlékérem-díj
Vizkelety Andrásné Széchényi Ferenc-díj
 
A Charta '77 aláírói
Füzéki István Emlékdíj
 
Dr. Bartos Éva
Füzéki István Emlékdíj
 
Fogarassy Miklós
Füzéki István Emlékdíj
 
Dr. Gereben Ferenc
Füzéki István Emlékdíj
 
Dr. Kamarás István
Füzéki István Emlékdíj
 
Dr. Nagy Attila
Füzéki István Emlékdíj
2010
Eckhardt Mária Az Országos Széchényi Könyvtár örökös tagja
Madas Edit Magyar Tudományos Akadémia, Akadémiai Díj
Pusztai Istvánné Széchényi Ferenc-emlékérem
Szerző Katalin Erkel Emlékplakett
Szabó Ferenc Bibliotéka Emlékérem-díj
 
Ungváry Rudolf
Füzéki István Emlékdíj
2011
Csillag Katalin Bibliotéka Emlékérem-díj
Kovács Katalin Bibliotéka Emlékérem-díj
Dr. Tokaji Nagy Erzsébet Bibliotéka Emlékérem-díj
Dr. Bartos Éva Széchényi Ferenc-díj
Dr. Madas Edit Széchényi Ferenc-díj
Hervay Ferenc Levente Széchényi Ferenc-díj
Somorjai Olga Szinnyei József-díj
 
Monostori Imre
Füzéki István Emlékdíj
 
Németh Gábor
Széchényi Ferenc-emlékérem

oldal eleje