Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
BIBLIOTHECARIUS EMERITUS CÍM

Legkiválóbb professzoraikat nyugdíjba vonulásuk után az egyetemek a Professor Emeritus címmel jutalmazzák. A megtisztelő gesztus gyakorlati előnyökkel is jár: a kiemelkedő tudományos életpályát maga mögött tudó kolléga a tanszéktől való hivatalos távozás után visszajárhat utódai, tanítványai körébe, használhatja az egyetem infrastrukturális eszközeit.
A közgyűjtemények kiemelkedő kutatói számára ez a cím korábban nem létezett, ezért az Országos Széchényi Könyvtár 2000 januárjában hagyományteremtő módon megalapította a Bibliothecarius emeritus címet.
Az elismerés az Országos Széchényi Könyvtár házi kitüntetése, az országban máshol nem létezik. Az életpálya jelleggel végzett könyvtári munka honorálására szolgáló díj az egykori munkatársak előterjesztése alapján nyerhető el. A könyvtár forrásaiból egyidejűleg legfeljebb hárman részesülhetnek a kitüntetésben és a vele járó havi juttatásban. A díjazottak ingyenesen látogathatják a könyvtárat és annak rendezvényeit, tanácsadóként részt vehetnek a könyvtár szakmai munkájában, és igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait.
A Nemzeti Könyvtár reméli, hogy példáját más gyűjtemények is követni fogják. A kiemelkedő teljesítményt felmutató régi kollégákat az elismerés remélhetőleg továbbra is erős szálakkal fogja az intézményhez kapcsolni. Tapasztalataik, gyűjteményismeretük átadásával és személyes példamutatásukkal növelhetik utódaik tudását, erősíthetik a fiatalabb generációk szakmai-hivatásbeli elkötelezettségét.

Országos Széchényi Könyvtár


Díjazottak:

2000: Berlász Jenő
2000: Fazakas József
2001: Berczeli A. Károlyné
2001: Vekerdi József
2006: Busa Margit
2009: Somkuti Gabriella
2012: Borsa Gedeon
2013: Botka Ferencné Lakatos Éva
2014: Dörnyei Sándor
2016: Ferenczy Endréné