Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
BERLÁSZ JENŐT,
akit legtöbben Az Országos Széchényi Könyvtár története 1802–1867 című könyve miatt ismernek, 2000-ben tüntették ki a Bibliothecarius Emeritus címmel. A zseniális képességű kutató változatos pályát futott be. A Nemzeti Könyvtár mellett dolgozott a Magyar Országos Levéltárban, a Műegyetem Közgazdasági Karán és a Teleki Pál Tudományos Intézetben is. A Kézirattár vezetőjeként az Akadémiai Könyvtár rendezésében szerzett elévülhetetlen érdemeket. Az 1956-os Forradalmi Bizottságban betöltött szerepe miatt állásvesztésre ítélték. Ekkor került vissza az Országos Széchényi Könyvtárba (korábban már dolgozott itt egy rövid ideig), és 1976-os nyugdíjaztatásáig folyamatosan a Nemzeti Könyvtár munkatársa maradt. A Kézirattárban a latin nyelvű kéziratok rekatalogizálása során végzett jelentős munkát, 1969-től pedig – történész tájékoztatóként – az olvasószolgálatot erősítette.