Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
BUSA MARGIT
1945-től 1973-ig dolgozott az Országos Széchényi Könyvtárban. Egyik legfontosabb kutatási területe a Kazinczy-művek kiadása és a Kazinczy-bibliogárfia összeállítása volt. A hírlapokkal foglalkozó kutatók számára háromkötetes hírlapbibliográfiája a legfontosabb (Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849. I–II. Budapest, 1986.; Magyar sajtóbibliográfia 1850–1867. Budapest, 1996.). A bibliográfia tartalmazza a Magyarországon magyar és idegen nyelven, továbbá a külföldön megjelent magyar vonatkozású hírlapok és folyóiratok lelőhelyeit, szakirodalmát. Busa Margit hatalmas gyűjtését 71 hazai és 22 határon túli könyvtárban végezte, neve – Szinnyei Józseféhez és más nagy bibliográfusokéhoz hasonlóan – fogalommá vált a témát kutatók körében.