Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
FAZAKAS JÓZSEF
(†2005) 2000-ben kapta meg a megtisztelő címet. Tanulmányait Debrecenben végezte magyar-francia szakon, tanulmányait a Sorbonne ösztöndíjasaként mélyítette el. A Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárában 1944 novemberétől dolgozott. 1971-es nyugdíjba vonulása után is még tíz évig aktív dolgozója volt könyvtárunknak. A Magyar Könyvszemle számai és az Országos Széchényi Könyvtár évkönyvei rendszeresen közölték szakszerű RMK-leírásait. Elévülhetetlen érdemei vannak az anonym és pseudoanonym művek meghatározásában. A nyomdászazonosítás, valamint a csonka és töredékes művek meghatározása terén is jelentős eredményeket ért el. A magyarországi vízjegyekkel foglalkozó szakirodalom bibliográfiájának összeállítása is nevéhez fűződik.