Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
A Bibliothecarius Emeritus-cím alapító okirata szerint a címet és a vele járó pénzbeli juttatást egyidejűleg három egykori munkatárs kaphatja meg. Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Bizottsága 2001-ben úgy döntött, hogy a könyvtárban eltöltött hosszú és tartalmas életút elismeréseképpen – pénzügyi támogatás nélkül – VEKERDI JÓZSEFET is kitünteti a „Tiszteletbeli Könyvtáros” címmel. Az Eötvös Collegium tagját az intézmény korábbi igazgatója, Keresztury Dezső, az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetője ajánlotta felvételre a Nemzeti Könyvtárba. Vekerdi József előbb a Régi Nyomtatványok Tárában, majd a Gyarapítási Osztályon dolgozott. A tudós könyvtárosra ismerői, barátai elsősorban a Nemzetközi Csereszolgálat Osztály élén a kisebbségben élő magyarság érdekében tett intézkedései miatt emlékeznek. Az osztály vezetését 1973 óta látta el. Legfőbb célja a szomszédos országokban élő magyarság könyvekkel való ellátása volt. Fontosnak tartotta a korábban elérhetetlennek tűnő felvidéki, erdélyi stb. hungaricumok beszerzését is. Szakmai teljesítményei mellett tudományos kutatásai is jelentősek. Számtalan klasszikus és modern nyelv kiváló ismerője, zseniális műfordító. 2000-ben Bombayben ünnepélyes keretek között magas szintű elismerést vett át: a legrangosabb külföldi műfordítónak járó indiai kitüntetést a szanszkrit irodalmi művek magyar nyelvű tolmácsolásáért kapta.