Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
ELBE ISTVÁN köszöntése a Széchényi-emlékérem átadása alkalmából
2020. november 25-én
nagyobban

Tisztelt Kollégák, tisztelt Olvasóink, Követőink! Kedves István!

A nemzet könyvtára több mint két évszázada őrzője, szellemi központja a magyar kultúrának. Ennyi idő alatt sok nagyszerű, felkészült, kiváló szakmai eredményeket felmutató kolléga dolgozott az intézményben. A legfontosabb, mindannyiunkat összekötő erő talán az, hogy tudjuk, munkánk nem egyszerűen csak nap mint nap elvégzendő feladat, hanem küldetés és igazi hivatás. Legjobbjainkat immár több mint harminc éve, 1989 óta az alapítónk tiszteletére létrehozott Széchényi Ferenc-emlékéremmel köszöntjük ünnepélyes keretek között, de a járványügyi helyzetre való tekintettel a mai napon online formában.

Ünnepi lélekkel köszönthetjük kedves kollégánkat, Elbe Istvánt, akit az OSZK-ért végzett szolgálata és tudományos tevékenysége egyaránt méltóvá tesz a nemzeti könyvtár legfontosabb díjára, a Széchényi Ferenc-emlékéremre. 2020-ban ő kapja ezt a kitüntetést és elismerést.

Elbe István 1991-től dolgozik az OSZK-ban. A fölöspéldányközpontban töltött hét év alatt végezte el a könyvtárosasszisztens-képzést, majd Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett szakirányú diplomát. 1995-től (a Nemzetközi Csereszolgálatnál tett rövid kitérő után) a fölöspéldányközpont könyvforgalmi csoportjának vezetője lett. 1998-ban kinevezték a Raktári Osztály vezetőjévé. 2011-től 2020-ig, két cikluson keresztül, az Információszolgáltatási Igazgatóság vezetője volt. 2017 elejétől az OSZK informatikai nagyprojektje (az OKR-projekt) keretében működő Digitalizáló Munkacsoport vezetője lett. Kiemelt területként a digitalizálási tevékenység megújítását tűzte ki célul, hogy az OSZK végre felzárkózhasson a világ vezető könyvtárainak és könyvtári digitalizáló központjainak sorába. Jelenleg a Gyűjteményszervezési Főosztály Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztályán dolgozik az erdélyi dokumentumanyag referenseként.

Elbe István elkötelezettsége a nemzeti könyvtár és munkatársai iránt megkérdőjelezhetetlen. Hűségesen ragaszkodik az alapító által megfogalmazott elvekhez, vagyis a megőrzés és a szolgáltatás elválaszthatatlan feladatának teljesítéséhez. Elképzelése szerint mindez nem mehet végbe tervszerű, állományvédelmi szemléletű, szolgáltatási célú digitalizálás nélkül. Főbb érdeklődési köre a szakmán belül a XX. századi preventív cenzúra (az írott szellemi javak nyomdába kerülés előtti megcsonkítása). Kutatási témája: a Kossuth-könyvtárhoz kapcsolódó magyar vonatkozású levelek és dedikációk feldolgozása. Széles körű érdeklődésének legfrissebb lenyomata a trianoni határokon túl rekedt magyar emlékművekkel foglalkozó, eddig harminckét részt számláló blogposztsorozata.

Gyakran vesz részt különféle szakmai konferenciákon és rendezvényeken szakértő előadóként; felkérésre lektorál, kritikát, recenziót ír (publikációinak gyűjteménye az MTMT-ben), könyvet mutat be, kerekasztal-beszélgetésen vesz részt vagy éppen kiállítást rendez, illetve nyit meg. Szívesen, nagy kedvvel és jelentős sikerrel mutatja be az OSZK épületét és a könyvtár történetét az ide látogató fiataloknak, diákoknak, egyetemi hallgatóknak, csoportoknak. Szakértője az OSZK állományában lévő minikönyvgyűjteménynek – hobbiszinten maga is gyűjti ezeket a dokumentumokat.

Elbe Istvánt jól ismeri az OSZK munkatársi közössége, sok-sok területen számítanak szakértő és segítő közreműködésére. A nemzeti könyvtárért végzett áldozatos munkája és fáradhatatlan szolgálata érdemessé teszik személyét a Széchényi Ferenc-emlékéremmel történő elismerésre. Az idei kitüntetéssel egy elkötelezett és kivételes értékekben, eredményekben gazdag, aktív és még sokáig folytatódó könyvtárosi életpályát és tevékenységet díjazunk.

Kedves István! Jó egészséget és további sikereket kívánunk szakmai és magánéletedben egyaránt. S most szóljon neked Cseh Tamás dala.

vissza