Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
NÉMETH GÁBOR köszöntése a Széchényi-emlékérem átadása alkalmából
2011. november 25-én
nagyobban

Tisztelt kollégák, kedves Gábor!

Az alapító Széchényi Ferenc születésének 235. évfordulóján, 1989-ben hagyományt teremtett az intézmény akkori főigazgatója, Juhász Gyula, mikor úgy döntött, hogy az Osváth Mária éremművész által készített emlékérmet évente egyszer a könyvtárért végzett munka elismeréseként egy arra érdemessé vált dolgozó kapja. Hogy az idei díjazott, Németh Gábor erre érdemessé vált, arról remélem nem kell sokakat meggyőznöm. Ám ha arra gondolok, hogy egy éve, Pusztai Ágnes köszöntésekor a laudáló Érdi Marianne azt mondta, hogy nincs a könyvtárban olyan kolléga, aki ne ismerné a tavalyi díjazottat, hát engedjék meg nekem, hogy most azt mondjam, itt, az OSZK főépületében, ha tetszik a "bázison", bizony meglehetősen sokan vannak, akik nem biztos, hogy ismerik a zirci kollégákat.

Nem mindenki jár Zircre, a végekre, mondhatnánk. Pedig oda – szoktam mondogatni –, nem csak a gyönyörű tájért és a lenyűgöző állományért, a jó borokért és utóbbi időben a közeli sípályáért – de Gáborért is érdemes olykor-olykor leruccanni. Nem csupán helyismerete, szakmai elkötelezettsége, de kollegialitása és közvetlensége miatt is.

Németh Gábor 1990-ben érettségizett a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban. 2001-ben szerzett történelem-könyvtár szakon diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, amelyet 2003-ban régi könyves szakképesítésű könyvtáros diplomával toldott meg párhuzamos képzésben a Szegedi – akkor még József Attila Tudományegyetemen. Fiatalon kötelezte el magát a régi könyves szakma, s a könyvtári munka mellett. Szakdolgozatában egy felsőőri nemesember, Horváth Stanchich Gergely könyves múltjával foglalkozott, s ezt a vonalat vitte tovább Padányi Bíró Márton veszprémi püspök híres könyvtárára vonatkozó kutatásaival is. Mindeközben 2002-től már az OSZK alkalmazásában állt, hiszen szülővárosához, Veszprémhez közel, a zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtárban helyezkedett el.

Emlékszem, Katinka néni mellé dinamikus fiatalember került, aki szakmai tudását felhasználva azonnal bekapcsolódott a könyvtári feladatok terén a hiánypótlásba, s a Műemlékkönyvtár életének felpezsdítésébe. Feladata a régi könyves állomány elektronikus feldolgozása volt. Ennek keretében közel 2000 kötetet írt le autopszia révén. A méltán híres könyvtári állomány feldolgozása és bemutatása, valamint a kutatói kérdések irányították szakmai érdeklődését. Hiszen a ciszterci könyvtár történetének 18. századi szakasza számos tekintetben mindmáig feltáratlan.

2006-tól vette át a stafétabotot a Műemlékkönyvtár élén, s osztályvezetői kinevezését követően méltán teljesítette ki elődei értékmentő munkáját a könyvtár évszázados falai közt. Kezdetektől feladatának érezte, hogy az intézmény működését a kor követelményeihez igazítsa. Úttörő szerepet vállalt abban, hogy 2007 óta a zirci "kihelyezett hadosztály", amolyan előretolt helyőrségként időszaki kiállításokkal és szakmai rendezvények szervezésével emelje - nem csupán a zirci, de a Nemzeti Könyvtár nimbuszát is.

Az állandó kiállítás megújítása mellett értékes és sikeres időszaki tárlatok sora következett: Ex libris kiállítás; Kartográfiai gyöngyszemek; Biblia-kiállítás; Kiállítás a művészi könyvről; Festmény és táj, Széchenyi István emlékkiállítás - csak néhány a sorból. Legutóbb, idén tavasszal pedig A zirci apátság kincsei kerültek a nagyérdemű elé.

S most sem tétlenkedik: azzal a fő céllal, hogy a régióban komoly közművelődési és muzeális intézménnyé emelje a zirci bibliotékát. Amely bibliotéka, kutatóhely és múzeum is egyben. E hármas pillérre alapoztunk, amikor 2008-tól a Tudományos Igazgatóság égisze alatt újragondoltuk a prioritásokat, jórészt Gábor útmutatásai szerint: a hagyományoknak és az új igényeknek megfelelően.

Németh Gábor fő kutatási témája a 18. századi könyv- és könyvtártörténet, külön hangsúllyal Padányi Bíró Márton említett könyvtárára, s természetesen a zirci ciszterci könyvtár történetére a heinrichaui korszakban. Mindemellett – s ezt kevesen tudják – egy franciaországi tanárember kezdeményezésére a jezsuita csillagászat felé is érdeklődéssel fordult. Kutatásai révén, publikációival, illetve konferencia és kiállítás-szervező munkájában is értékesen ötvözte a helyi érdekeltségű és országos rangú rendezvényeket. Könyv-bemutatókat és borkóstolást, tudományos előadássorozatot és csillagvizsgálást, vagy éppen a fiatal képzőművész tehetségek helyi felkarolását. Ismeretterjesztő előadások szervezésével, a tárlatokhoz rendelt múzeumpedagógiai foglalkozásokkal igyekszik kis csapata élén évről évre a régi könyves hagyományokat az ország fiatalságának is bemutatni.

Szívén viseli, hogy az ország kultúrtörténeti emlékei, amilyen a zirci könyvtár is, megfelelően reprezentálva legyenek. Nálunk elhanyagolt ügyet, országkép-építést is szolgál az az iniciatíva, mely igényes reprodukciókban, magas színvonalon kívánja az OSZK különböző gyűjteményeinek kincseit festővászonra készített nyomatokban bemutatni a nagyközönségnek, a Balatonról Zircre, vagy a reptérről a Budai Várba látogató turistáknak megmutatni.

Határozott vezető, innovatív és igényes, aki következetes magával és munkatársaival szemben egyaránt. E következetesség teheti bizonyos jó ügyekben látszólag követelőzővé is, mely vonás azonban a nemzeti könyvtár legjobb hagyományainak ápolását, tudományos rangjának továbbvitelét szolgálja. Dicséret és a köszönet jár mindezért!

Kívánom, hogy a viszonylag rövid OSZK-s múltja és fiatal kora ellenére, újabb évtizedek múltán is büszkén azt mondhassuk majd: életműve a nemzeti könyvtárhoz kötődik.

Boka László
vissza