Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
Dr. PLIHÁL KATALIN köszöntése a Széchényi-emlékérem átadása alkalmából 2009. április 30-án
nagyobban

Tisztelt Ünneplő Közönség! Tisztelt Ünnepelt! Kedves kollégák! Kedves Kati!

Plihál Katalin 1966-ban érettségizett Székesfehérváron, a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Technikumban. Az Országos tanulmányi versenyen elért eredménye alapján felvételi vizsga nélkül vették fel a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem földrajz-történelem szakára, utóbb 1968-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemre iratkozott át földrajz-könyvtár szakra. 1982-ben természeti földrajzból egyetemi doktori fokozatot, majd 1998-ban PhD fokozatot szerzett térképészetből, 2001-ben a BME Építőmérnöki karán alkalmazott térinformatikusként végzett. 1971. augusztus 1-től dolgozik az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában, 1995-től osztályvezetőként. Több kutatóúton járt: Csehszlovákiában (Prága, Pozsony, Nagyszombat, Trencsén, Nagybiccse), Szovjetunióban (Leningrád, Kijev), Jugoszláviába (Belgrád, Zágráb), Hollandiában, az Amerikai Egyesült Államokban, Olaszországban. ...Hogy megy az idő, hogy változik a térkép! Ma már nincs Csehszlovákia, Szovjetunió, Jugoszlávia sem. És Leningrád, sem Leningrád már, és más neve is van Nagyszombatnak... 1997 óta több nagyszerű kiállítás szervezője, megvalósítója, szellemi irányítója és tegyük hozzá sokszor két kezével kivitelezője is: 1997-ben Lipszky János és a Mappa Generalis Regni Hungariae, 1999-ben Mikoviny Sámuel munkásságáról a „Haza szeretete hajt minket előre” címmel, majd 2000-ben Magyarország 1000 éve a térképeken címmel rendezett kiállítást. E kiállítás anyaga utóbb látta Párizst, Firenzét, Tallint, Berlint, Londont, Bécset, Tübingent, Ipolyságot, Kisújfalut, Nagytárkányt, Sopront, Zalaegerszeget, Egert. 2003-ban Tabula Hungariae, Magyarország első térképe, 2004-ben Európa térképei 1520-2003, 2007-ben újra a Tabula Hungariae (A The Memory of the World cím elnyerése alkalmából), 2008-ban Margaritae Cartographicae címmel Zircen. Még előszámlálni is sok. És sorolhatjuk műveit is: Tabula Hungariae (CD-ROM), Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában (DVD), Kartográfia - história. Első magyar nyelvű iskolai atlaszok Debrecenből, A Tabula Hungariae és változatai, Európa térképei 1520-2002, A térképnyomtatás művészete. És most is készül valami fontos mű. És évente szervezi a Szép magyar térkép/Digitális magyar térkép versenyt és kiállítást (nézzenek körül a teremben) és számtalan kisebb, alkalmi kiállítást, hol a Térképtár folyosóján, hol az előadótermekben. A Különgyűjteményi Igazgatóság Tárai közül elsőként az ő irányítása alatt a Térképtárban vezették be, hogy az összes gyarapodást számítógépen itézzék, és ő kezdeményezte a szabványos leírást és a módszeres állományhelyettesítő digitalizálást is. Mindezért jár a dicséret és a köszönet!
De engedjék meg nekem, hogy elmondjam, hogy én mit tanultam, és mit láttam abból, hogy mások mit látnak, és mit tanulnak!
Valami nagyon nagy dolog a világ! A tér, az idő és változás, a hely, ahol, s amikor születtünk, élünk, dolgozunk, vagyunk, és nem leszünk, ... és nagyon nagy tudás a rácsodálkozás, ... és nagy dolog a felelősség, hogy ne vesszen el semmi abból, amit ránk bíztak, ... és szép hivatás, hogy másokat is megtanítsunk az ámulatra, hogy valami nagyon nagy dolog a világ! ... És tudják, kedves kollégák , hogy az egész, az EGÉSZ leképezhető? Csak egyszerűen vetület, arány, színek és vonalak, betűk, csak tudomány. Az égbolt kicsit nehezebben, a Földünk leképezése azonban könnyebben halad. Ott több a mítosz, és még kevesebb a tudás, (de szép a mítosz is), itt meg több a tudás és egyre kevesebb a mítosz, bár gyártunk szép új meséket is. És azt se feledjük, hogy a leképezés, a színes kép, - amint neve is mutatja a térkép: Tér-Kép - bár önmagában is szép , de arról szól igazán, amit ábrázol: a tájról, folyóról, vízről, hegyről, és szinte látni, hogy „... a gyárak udvarában komondor hempereg”. ... Aki érti, annak térkép a táj, és a térkép táj. És már tudom azt is, hogy mi a különbség egy kép és egy térkép között...
Meg tudják még miről szól, sőt inkább kiről? Arról, aki készítette, aki megmérte, felmérte a teret a tudósról, a mérnökről, a deákról , és a mesterekről, akik megrajzolták, metszették, azokról, akik kinyomtatták, akik a glóbuszt készítették, akik tévedtek, mert esendők voltak... És arról is szól, aki használta, a hajósról, az utazóról, a kalandorról, a katonáról, a kereskedőről. ... Ezer színes mese. És szól az eszközökről, az egyre pontosabb, csodás eszközökről: egy egyszerű mutatós óráról, mérőbotról, iránytűről, tájolóról, mérőónról, quadránsról, sextánsról és GPS-ről, műholdakról, a Hubble-ról. ... Ezer gyönyörű csoda! ... és milyen pontosak, milyen messzire látnak, és mi mindent tudunk meg velük! De mindnek gyengeségei is vannak, és az embernek is, aki az eszközzel dolgozik, mér, játszik. Próbálják ki egyszer a Múzeumok Éjszakáján! És feltétlenül nézzék meg, hogy a Google Földjére (Google Earth), hogy vetül rá a 17. századi amsterdami nyomdász glóbuszának képe!
Persze azt is megtanultam, megtanultuk, hogy a Tér-Kép soha nem időtlen, mindig az időt is leképezzük a Tér-Képre. A Tér-kép Idő-kép és az Idő-képek sorozata maga a változás, a történet, a történelem. Ahol egykor víz volt (kék), ott most szárazföld van (zöld) és fordítva. ... És vannak fiatal hegyek, meg öregek, ... és a határok, a történelmi határok, változnak... Európa-térképeinek története az európai történelem története is. A történelem pedig nem áll meg. Hol van már Csehszlovákia, Szovjetunió, Nagyszombat? és ... „megvan-e még az az otthon?” ... És meglesz-e az a hely, ahol, születtünk, élünk, dolgozunk, vagyunk, és nem leszünk.
Ez a vonalakból, színekből, betűkből álló papírdarab, abrosz, atlasz maga az élet, az EGÉSZ, mert - ma már így tanítják nekem a Kartográfiai gyöngyszemek, a Margaritae chartographicae és Catharina nostra!

Káldos János
vissza