Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
PUSZTAI ISTVÁNNÉ köszöntése a Széchényi-emlékérem átadása alkalmából
2010. április 28-án
nagyobban

Azt hiszem, hogy nincs a könyvtárban olyan kolléga, aki ne ismerné Pusztai Ágit, vagy ifjabb munkatársként legalább ne hallotta volna már a nevét. Ismerjük Őt, de sok mindent nem tudunk róla, így azt sem, hogy 20 éves korában kötelezte el magát a könyvtári munka mellett. Első munkahelye az Országos Műszaki Könyvtár volt, ahonnan 1972-ben került az OSZK Mikrofilmtárába mint betanított fényképész. Ő volt az első olyan kolléga itt, akinek gyakorlata volt a színes fényképezés terén. Ekkor még a Pollack Mihály téri épületben működött a tár és a fotólabor.

A szorgalmas és nem csak szakmájára, de a könyvtár minden területére nyitott fiatal munkatársra a fényképészi feladatok mellett rábízták az igazgatóság adminisztrációs feladatainak ellátását is. A kutatói, olvasói megrendelések fényképezése mellett átvette a muzeális gyűjteményből érkező dokumentumok állományvédelmi mikrofilmezésének egy részét is. Figyelme a könyvtárosi munka felé fordult, s hogy tudását gyarapítsa 1980-ban könyvtárosi diplomát szerzett. Szakmai tudását felhasználva bekapcsolódott a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára műveiről készült mikrofilmek könyvtári feldolgozásába.

A könyvtár várba költözését követően 1988-tól a Mikrofilmtár csoportvezetője, majd 2007. május 1-jétől az újonnan létrejött Mikrofilm és Digitalizáló Osztály vezetője lett.

Pályaútja felöleli az állományvédelemhez kapcsolódó feladatkörök teljes skáláját, a fotós, mikrofilmes munka minden területén dolgozott, ezért szakmai rálátása, felkészültsége, gyakorlata páratlanul széleskörű. Ági nyitott az újra, mindig is szívesen és szorgalommal képezte magát, épp ezért nagy szerepe volt abban, hogy a mikrofilmről a digitális technikára történő átállás gyorsan és zökkenőmentesen zajlott le 2000-ben. Úttörő szerepet vállalt a hírlapok digitalizálásának elindításában, az elsők között készítette el pl. a Dombóvár és Vidéke c. napilap elektronikus dokumentum változatát, amit sok másik követett.

Érdemeit dicséri, hogy irányítása alatt a ma Állományvédelmi és Digitalizáló Osztálynak nevezett szervezeti egység olyan belső értékekkel gazdagodott, mint a szolgáltatásközpontú munkavégzés és az olvasói igények teljes körű kielégítésére vagy az állományvédelmi célok magas szintű megvalósítására való törekvés. Nincs a könyvtárnak olyan rendezvénye, kiállítása vagy akár kiadványa, ahol ne lelnénk fel az osztály munkájának eredményeit.

Ági véleménye szerint nem problémázni kell a dolgokon, hanem meg kell oldani a problémákat. Csak elégedett olvasót, megrendelőt szabad elengedni a könyvtárból. Így vezetésével a labor munkatársai annak ellenére, hogy a külsős, kutatói megrendelések esetleg bonyolultak, vagy a teljesítés határideje eléggé szűkre szabott, a minőségi munka szakmai kihívásainak maradéktalanul eleget tesznek. Mint osztályvezető, számtalan javaslattal élt munkatársai komplex munkavégzésére, hogy ne érezze senki egysíkúnak azt. Jó vezetőként nem hatalmi szóval, hanem szakmai felkészültségével, emberiességével vívta ki kollégái előtti tekintélyét.

Az állományvédelmi digitalizálás révén szoros a kapcsolat Ági és a Különgyűjteményi tárak között is. Ismeri minden tár, osztály különleges igényeit, mindenkivel szívélyes, baráti munkakapcsolatot ápol. Mindig segítőkészen, korrekt módon, gyakran erején (avagy osztálya erején) felüli igényeknek is igyekszik megfelelni, sokszor a technikai hiányokat emberi erejével pótolva!

Ágit mindenki ismeri itt a könyvtárban, mindenkihez van egy kedves szava, vagy mosolya, ő az az ember, akitől nem lehet lehetetlent kérni, mindent megtesz azért, hogy teljesítse, ha éppen ki sem látszik a munkából, akkor is.

Örülünk, hogy idén a könyvtár az ő munkáját ismeri el a Széchényi emlékéremmel!

Gratulálunk!

Érdi Marianne
vissza