Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
SAMKÓNÉ PATYI JULIANNA köszöntése a Széchényi-emlékérem átadása alkalmából
2004. április 29-én

nagyobbanÁllamtitkár Asszony, Főigazgató úr, vendégeink, tisztelt ünneplő közönség, kedves kollégák!

Olyan embert köszöntünk most Széchényi Ferenc születésének negyed évezredes fordulóján, aki méltó viselője lesz a könyvtáralapítóról elnevezett és emlékét megörökítő elismerésnek: a könyvtár vezetésének döntése alapján ebben az évben Samkóné Patyi Julianna, a Kötészet osztályvezetője részesült a Széchényi Ferenc emlékéremben. Ezúttal nem könyvtáros – bár a kitüntetettnek könyvtárosi végzettsége is van –, hanem gyakorlati szakember érdemelte ki az elismerést, egy olyan szakma képviselője, amely nélkül egyetlen értékes gyűjteménnyel rendelkező könyvtár sem tudja betölteni feladatát: a gondjaira bízott könyvek, hírlapok, folyóiratok és más dokumentumok minél jobb állapotban való megőrzését és szolgáltatását a jelenben és a távoli utókorban egyaránt. A könyvkötő szakma rangos mesterét üdvözölhetjük a kitüntetettben, akinek irányításával az Országos Széchényi Könyvtár kötészete a legmagasabb színvonalon végzi sokrétű, igényes munkáját.
Honnan indult Samkó Jutka pályája – ha szabad így neveznem, ahogy mindenki szólítja a könyvtárban, aki ismeri és becsüli őt? Már a gimnáziumban megismerkedett a szakmával: az akkor divatos 5+1 rendszerben kötészetet tanult, majd az OSZK Guszev utcai kötészetébe került szakmunkástanulónak. 1968 óta a hírlapkötészet munkatársa, aranyozóként dolgozott, közben 1972-ben kiváló eredménnyel megszerezte a mestervizsgát. 1975-ben nevezték ki csoportvezetőnek a hírlapkötészet élére. Folyamatosan képezte magát, nagy gyakorlatot szerzett a könyvek, térképek, kották kötésében is, és amikor a könyvtár felköltözött a Várba, a tágas, gépekkel felszerelt új műhelyben már együtt dolgozott a hírlapkötészet és a könyvkötészet. Az új osztály vezetőjévé 1989-ben nevezték ki. Az egyre újabb szakmai kihívásokra felkészült csapata élén új módszerek, technikák bevezetésével válaszolt: a nedves kezelés, a laminálás, a gépi papíröntés alkalmazása, a gyönyörű, kézzel festett, keményítős és márványozott papírok készítése és hasznosítása, a tároló dobozok újszerű előállítása egyaránt hozzájárultak a nemzeti könyvtári kötészet rangemeléséhez. A bőrös könyvek kötése ismét szakmai előrelépést jelentett, az osztály így egyre több restaurátori szintű feladatot tudott ellátni. Samkó Jutka 1995-ben elvégezte a felsőfokú könyv- és papírrestaurátor szaktanfolyamot, szakmai tanulmányutakon tökéletesítette tudását, 1982 óta aktív tagja a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesületnek, négy éven keresztül a Restaurátor szakosztály vezetőségi tagjaként járult hozzá választott szakmája fejlesztéséhez. Évtizedek óta oktatja a könyvkötő tanulókat, az OSZK műhely híre messzi földre eljutott, nemrég egy Svájcból érkezett fiatal könyvkötő kapott értékes szakmai útravalót negyedéves tanulmányútja során. Tudását, tapasztalatait az oktatás mellett konferenciákon, tanfolyamokon is átadja az új iránt érdeklődő kollégáknak, a Könyvtáros Egyesület OSZK-ban tartott vándorgyűlésének is előadója volt. Samkóné értékes tevékenységét 2003-ban a szakma rangos kitüntetésével, a Lengyel Lajos-díjjal jutalmazták.
A kötészet évtizedek óta kihagyhatatlan részese a nemzeti könyvtár valamennyi kiállítása sikerének, hiszen a tárlókba kerülő nagy értékű gyűjteményi egységek nem nélkülözhetik a gondos előkészítő, tisztító, javító munkát. A könyvtár főigazgatói folyosóján lévő Széchényi gyűjtemény válogatott darabjai is mind magukon viselik a restaurátorok és a könyvkötők, így Samkó Jutka munkatársainak a keze nyomát. A Kézirattárral közösen nagy sikerű kiállításon mutatták be Az ideális könyvkötőt. Jelentős szerepük van a könyvtár kibontakozó bibliofil kiadói tevékenységének sikerében is. Talán némi elfogultsággal hadd emeljem ki azonban azt a munkát, amit az év során mühelyükben, a nyári zárva tartás alatt pedig eszközeikkel az olvasótermekbe települve végeznek: a szabadpolcos kézikönyvtárak elhasználódott, olykor szándékosan megrongált, megcsonkított darabjainak javítását, kiegészítését, újrakötését, hogy mindig gondozott gyűjtemény várja a szeptemberi olvasókat.
Tisztelt ünneplő közönség, e néhány mondat talán elég volt arra, hogy bebizonyítsam, miért volt helyes döntés Samkóné Patyi Julianna kitüntetése a Széchényi emlékéremmel. Aki a szavak helyett a tényeknek hisz, javaslom, nézze meg a Széchényi-gyűjteményt, az OSZK kiállításain bemutatott könyveket, az olvasótermi kézikönyvtárak, a különgyüjtemények újjászületett darabjait, a raktári kötések sok ezernyi, egyaránt pontos és szakértő munkáról tanúskodó példáját: mind Samkó Jutka és az általa irányított szakmai műhely munkáját dicséri.
Kedves Jutka, hadd köszönjem meg Neked és kollégáidnak a könyvtár és a főosztály nevében szakmai munkádat, azt az emberi és jó kapcsolatot, amit a kötészet valamennyi ügyfelével fenn tartasz, és további sikeres éveket kívánva hadd gratuláljak elsőként igazán megérdemelt kitüntetésedhez.

Ottovay László főosztályvezető
vissza