Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

 

 Széchényi címer nagyobban

GRÓF SZÉCHÉNYI FERENC


Magyar Életrajzi Lexikon
1000-1990 / szerkesztő Kenyeres Ágnes
Arcanum Adatbázis Kft által 2001-ben készített digitális változat az OSZK-MEK szolgáltatásában
http://www.mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC14240/14616.htm

„1802. nov. 25-én kelt adománylevelével a nemzetnek ajándékozta könyvekből, kéziratokból, metszetekből, térképekből és érmekből álló hungaricum-gyűjteményét s ezzel megalapítója lett az OSZK-nak, ez pedig alapintézményévé vált az 1808-ban életre hívott MNM-nek. Alapítói érdemét az 1807-iki országgyűlés a 24. tc.-ben törvénybe iktatta.”

Az Országos Széchényi Könyvtár alapító levele (pdf - 15MB)

Az Országos Széchényi Könyvtár alapító okirata - KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2000/18. p. 698-699. -


Istók János: Gróf Széchényi Ferenc szobra
Képzőművészet Magyarországon
http://www.hung-art.hu/kep/i/istok/muvek/szechen.jpg


Csokonai Vitéz Mihály:
Gróf Széchényi Ferenc Ő excellentiájához
(részlet)

Nagy lélek! te, aki fényt hintesz
A homály vak rejtekibe
S életadó szemekkel intesz
A nem-létel bús völgyibe;

Te, kinek sok százan esmérjük
Magunk között jótétedet:
Hogy kívánhat’d, hogy ne dícsérjük
Vagy a napot, vagy tégedet?

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/ magyar/csokonai/osszes/html/vs180202.htm#13

Csokonai Vitéz Mihály:
A nagymélt. gróf Széchényi Ferenc Ő excellenciája nemzeti könyvtárjára
(részlet)

Széchényi csendes virtusa bétöré
Az ólom-éjnek százszeres ajtait,
És nemzetünk kertébe rakta
A siket Élizium babérit.


http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/ magyar/csokonai/osszes/html/vs180201.htm#05


Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferencz 1754-1820.
Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1902. (Magyar történeti életrajzok)
http://mek.oszk.hu/05400/05481/


Gróf Széchényi Ferenc
Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői
Budapest : Gondolat, 1988 – digitalizált változat: OSZK-MEK
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/muvtort/kelecsen/html/kelecs19.htm


Monok István: Széchényi Ferenc könyvtáralapítása
Könyvtári Figyelő
48. évfolyam, 2002. 4. szám
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00043/monok.html


P. Vásárhelyi Judit: Kétszáz éves fennállását ünnepelte az Országos Széchényi Könyvtár
és a Magyar Nemzeti Múzeum

Magyar Könyvszemle 118. évfolyam, 2002. 4. szám
http://epa.oszk.hu/00000/00021/00035/0001-2d0.html


Cservenka Judit: „. a közösségnek hasznára és javára”
Gróf Széchényi Ferenc múzeum alapítása

Európai Utas
http://www.hhrf.org/europaiutas/50/cservenka.pdf


Széchényi Ferenc és Csehország
http://www.mek.oszk.hu/01600/01644/