Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

 

 

BIBLIOGRÁFIA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR TÖRTÉNETÉNEK
VÁLOGATOTT IRODALMA
1802-1918

Összeállította Rácz Ágnes, Jávori Ferencné közreműködésével

ÖNÁLLÓ MŰVEK ÉS ISMERTETÉSEK

Acta Litteraria Musei Nationalis Hungarici. - Tomus I. - Budae : Typis Regiae Universitatis Hungaricae, 1818. - [8], XXXII, 384 p., 3 t, 1 térk.
Ismert.: Kísérlet egy tudományos évkönyv megindítására a XIX. század elején : az Acta Musei Nationalis Hungarici sorsa / Berlász Piroska = OSZK évkv. - 1982-1983 {1984}, p. 465-488.

Bartalus István
Emlékbeszéd Mátray Gábor l. tag felett / Bartalus István. - Budapest : Akadémia, 1877. - 20 p. - (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből ; VI. 7.)

Bártfai Szabó László
A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi-család története / Bártfai Szabó László. - Budapest: Szent-István Társ., 1911-1926. - 3 db
1. köt.-1911. - 823 p.
2. köt.-1913. - 751 p.
3. köt.-1926. - 599 p. + 4 mell.

Berlász Jenő
Az Országos Széchényi Könyvtár története / írta Berlász Jenő ; [kiadja az Országos Széchényi Könyvtár]. - Budapest: OSZK, 1981- . - 1 db. - ISBN 963-200-012-9
1802-1867. - 1981. - 555 p., [28] t. : ill. - Bibliogr. a jegyzetekben. - ISBN 963-200-013-7
Ismert.: Bogdán István = Lvt. közlem. - 51/52. évf. (1980/1981), p. 338-341.
Ismert.: Csapodi Csaba = M. kvszle. - 98. évf. 3. sz. (1982), p. 287-289.
Ismert.: Fried István = Irodtört. közl. - 1985. 2. sz., p. 247-250.
Ismert.: Fülöp Géza = OSZK h. - 24. évf. 11/12. sz. (1981), p. 228-230.
Ismert.: Tóth András = Könyvtáros. - 32. évf. 5. sz. (1982), p. 301-303.

Berzeviczy Albert
Fraknói Vilmos emlékezete / Berzeviczy Albert. - Budapest : Akadémia, 1927. - 45, [3] p. - (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek ; 20. 2)

Borsányi Zsuzsanna - Hegyközi Ilona - Rácz Ágnes
Az Országos Széchényi Könyvtár Híradójának repertóriuma, 1975-1979 / összeáll. Borsányi Zsuzsanna, Hegyközi Ilona, Rácz Ágnes. - Budapest : OSZK, 1980. - 239-271. p. - Az OSZK híradó 1980. évi, 23. évfolyamának 12. száma

Dux Adolf
A magyar nemzeti múzeum : útmutató ennek műkincsgyűjteményeiben / Dux Adolf. - Pest: Lampel, 1857. - 84, XIX p.

Fejérpataky László
Fejérpataky László nyilatkozata a M. N. Múzeum Orsz. Széchényikönyvtárában elrendelt vizsgálatról írt jelentésekre. - Budapest: [s.n.], 1911 ([Budapest] : Stephaneum ny.). - 191 p.

Fraknói Vilmos
Széchényi Ferenc : 1754-1820 / Fraknói Vilmos. - Budapest : M. Tört. Társ., 1902. - 384 p. : ill. - Megjelent a Magyar történeti életrajzok, XVIII. évf. 3/5. füzeteként is

Goriupp Alisz
A Magyar Nemzeti Múzeum hírlaposztálya fennállásának első félszázadában, 1884-1934 / írta Goriupp Alisz. - Budapest : MNM Orsz. Széchényi Kvt, 1934. - 23 p., 1 t. : ill. - (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai; 3.)

HorváthViktor
Az Országos Széchényi Könyvtár Híradójának története és repertóriuma 1958-1974 / összeáll. Horváth Viktor. - Budapest : OSZK, 1977.-230 p.

Kismarty-Lechner Jenő
A Magyar Nemzeti Múzeum épülete : 1836-1926 / Lechner Jenő ; kiad. a Magyar Nemzeti Múzeum Barátainak Egyesülete. - [Budapest] : MNM Barátainak Egyes., 1927. - 68 p., 1t. : ill. + 1 mell.

Kollányi Ferenc
A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára : 1802-1902 / Kollányi Ferencz ; kiad. a M. N. Múzeum Széchényi Országos Könyvtára. - Budapest: OSZK, 1905 -. - 1 db
1. köt., A könyvtár megalapításától gróf Széchényi Ferencz haláláig. - 1905. - [3], 485 p. 12 t. : ill.

KubinyiÁgoston

A magyar nemzeti museum / írta igazgatója Kubinyi Ágoston. - Pesten : Trattner-Károlyi ny., 1848). - 52 p. - Emlékirat a múzeumról és a könyvtárról az 1848. évi országgyűlés számára

Kubinyi Ágoston
A magyar nemzeti múzeum / Kubinyi Ágoston. - Pest: [s.n.], 1861 ([Pest] : Herz ny.). - IV, 46 p. - Emlékirat a múzeumról és a könyvtárról az 1861. évi országgyűlés számára

A Magyar Nemzeti Múzeum : 1802-1895. - Budapest : [s.n.], 1896 ([Budapest] : Egyet, ny.) - 80 p.

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára : 1802-1895. - Budapest : [s.n.], 1896 Budapest: Athenaeum ny). - 16 p.

A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene / alapításának századik évfordulója alkalmából írták a Magyar Nemzeti Múzeum tisztviselői. - Budapest: [s.n.], 1902 (Budapest: Homyánszky ny.). -XL, 384 p., [9] t. : ill.
Ismert.: = M. kvszle. - Ú.f. 10. köt. 3/4. füz. (1902), p. 503-504.

A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára : 1802-1902 / alapításának századik évfordulójakor ismertetik a könyvtár tisztviselői. - Budapest : [s.n.], 1902 (Budapest : Hornyánszky ny.). - [3], 75 p. : ill. - Klny. A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene c. emlékkönyvből

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezete és szolgálati szabályzata. - Budapest: [s.n.], 1889. - 31 fol.

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezete és szolgálati szabályzata. - Budapest: [s.n.], 1898 (Budapest: Egyet. Ny.). - 38 p.

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezete és szolgálati szabályzata. - Budapest: [s.n.], [1909] (Budapest: Stephaneum ny.). - 44 p.

Mátray Gábor
Emlékbeszéd Horvát István Széchényi-Országos könyvtári őr fölött a Magyar Nemzeti Museumban 1847-ki június 13-án / Mátray Gábor. - Pest: Tarttner-Károlyi ny., 1847. - 16 p.

Mátray Gábor
A magyar nemzeti múzeum korszakai, különös tekintettel a közelebb lefolyt 25 évre / Mátray Gábor. - Pest: [s.n.], 1868 ([Pest] : Bucsánszky ny.). - 92 p.

A MNM-i hivatalszemélyzet segélypénztára szabályai. - Pest : [s.n.], 1865 (Pest: Bucsánszky ny.). - 15. p.

Museum Nationale Hungaricum. - Budae : Typis regiae Universitatis hung., 1815. - 75 p.

Az Országos Széchényi Könyvtár : a magyar nemzeti könyvtár. -3. átd. kiad. / szerk. Kovács Ilona. - Budapest: OSZK, 1985.- 142 p. : ill. - ISBN 963-200-020-X

Országos Széchényi Könyvtár, a magyar nemzeti könyvtár / [... közrem. Bátonyi Viola et al.] ; [a fényképeket kész. Néninger Géza] ; [közread, az Országos Széchényi Könyvtár]. - [Budapest] : OSZK, 1998. - 46 p. : ill. - ISBN 963-200-404-3

Petrik-emlékkötet / szerk. Nagy Anikó. - Budapest: OSZK, 1996. -87 p. : ill. - (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei, ISSN 0865-7548 ; 8.). - Az Országos Széchényi Könyvtárban 1995. okt. 3-án tartott emlékülés előadásai. - Bibliogr. az előadások végén. - Összefoglalás angol nyelven. - ISBN 963-200-361-6

Schönherr Gyula emlékezete / kiad. özv. Schönherr Antalné. - Budapest: [s.n.], 1910 (Budapest: Franklin ny.). - 66 l., 1 t.

SchönherrGyula dr. emlékezete / a "Schönherr Gyula dr." emléktábla leleplezése alkalmából kiad. Özv. Schönherr Antalné ; [szerk. Morvay Győző]. - Budapest: [s.n.], 1910 (Budapest: Franklin ny.). - 416 p., 1 t.

Sulica Szilárd
A múzeumi levéltár kialakulása / Sulica Szilárd. - Budapest: [s.n.], 1932 (Budapest: Egyt. ny.). - 48 p. - Klny. a Levéltári Közleményekből

Szalay Imre
A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeinek méltó elhelyezése / írta Szalay Imre. - Budapest : [s.n.], 1907 (Budapest : Athenaeum ny.). -23 p., [11] : ill. - Klny. a M.N.M. 1906. évi jelentéséből

Szász Károly
Közkönyvtárainak s az egy országos könyvtár / Szász Károly. - Pest : [s.n.], 1871 (Pest : Athenaeum ny.). - 27, 3 p. - Lenyomat a Pesti naplóból.

Vass Bertalan
Horvát István életrajza / Vass Bertalan. - Budapest : Magy. Tud. Akad., 1895. - [2], 514, VIII p., 1 t.

Windisch Éva, V.
Az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosai a reformkorban : adalékok a pest-budai értelmiség kialakulásához / V. Windisch Éva. - [Budapest] : OSZK, 1961. - 38 p. - (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai; 56.). - Klny. Tanulmányok Budapest múltjából 14. köt.

 

CIKKEK, TANULMÁNYOK

Angyal Dávid
Fraknói Vilmos (1843-1924) / Angyal Dávid = M. bibl. szle. -1924., p. 129-131.

Asztalos Miklós
Bajza József, 1885-1938 / Asztalos Miklós = M. kvszle. - 62. évf. l.füz. (1938), p. 67-70.

Bártfai Szabó László
A Széchényi-könyvtár első katalógusa / Bártfai Szabó László = M. kvszle. - 34. évf. 3/4. füz. (1927), p. 284-319.

Bényei Miklós
Tudománypártolás százötven évvel ezelőtt / Bényei Miklós = M. tud. - 31. évf. 1. sz. (1987), p. 77-83.

Bereczky László
Barna Ferdinánd (1825-1895) / Bereczky László = A könyvtáros. - 7. évf. 5. sz. (1957), p. 343-344.

Berlász Jenő
Ahol könyvtárunk másfél évszázaddal ezelőtt otthont talált : Józsefváros kulturális fejlődése / Berlász Jenő. - 2 r. = OSZK h.
[1. r.], 13. évf. 7/8. sz. (1970), p. 132-135.
[2. r.], 13. évf. 9/10. sz. (1970), p. 159-164.

Berlász Jenő
Emlékezés Mátray Gáborra halálának százéves fordulóján / Berlász Jenő. - 2 r. = OSZK h.
[1. r.], Meghalt: 1875. július 17-én. - 18. évf. 7/8. sz. (1975), p. 179-181.
[2. r.], Befejező közlemény. - 19. évf. 4/6. sz. (1976), p. 89-94.

Berlász Jenő
Hogyan fogadta társadalmunk és a külföldi a Széchényi Könyvtár alapítását? / Berlász Jenő = OSZK évkv. - 1974/1975, p. 101-164.

Berlász Jenő
Hogyan jött létre a Múzeumkert? [1855-1857] / Berlász Jenő = OSZK h. - 16. évf. 7/8. sz. (1973), p. 145-148.

Berlász Jenő
Hogyan lett a Széchényi Könyvtárból Magyar Nemzeti Múzeum? / Berlász Jenő. - 5 r. = OSZK h.
1. r., Az 1807. évi organizációs terv előzményei. - 17. évf. 7/8. sz. (1974), p. 188-190.
2. r., Az 1807. évi organizációs terv. - 17. évf. 9/10. sz. (1974), p. 239-241.
3. r., A múzeumi törvényjavaslat első három pontja. - 17. évf. 11/12. sz. (1974), p. 290-293.
4. r., 18. évf. 1/2. sz. (1975), p. 30-33.
5. r., befejező közlemény. - 18. évf. 3/4. sz. (1975), p. 71-76.

Berlász Jenő
Hogyan propagálta Széchényi Ferenc az Országos Könyvtárt? : az értelmiség jelentőségének felismerése / Berlász Jenő = OSZK évkv. - 1968/1969, p. 55-84.

Berlász Jenő
Horvát István könyvtárának megszerzése a Nemzeti Könyvtár számára / Berlász Jenő = OSZK évkv. - 1963/1964, p. 251-264.

Berlász Jenő
Az Illésházy-könyvtár : fejezet az Országos Széchényi Könyvtár állománytörténetéből / Berlász Jenő = OSZK évkv. - 1967, p. 57-97.

Berlász Jenő
Jankovich Miklós könyvtári gyűjteményeinek kialakulása és sorsa / Berlász Jenő = OSZK évkv. - 1970/1971, p. 109-173.

Berlász Jenő
Johann Ender Széchényi-portréjának tulajdonjogáról / Berlász Jenő = OSZK h. - 27. évf. 5/6. sz. (1984), p. 119-122.

Berlász Jenő
József nádor és az Országos Széchényi Könyvtár / Berlász Jenő = OSZK h. - 12. évf. 11/12. sz. (1969), p. 196-199.

Berlász Jenő
Kísérletek a Könyvtár elhelyezésére a 19. században / Berlász Jenő = OSZK évkv. - 1986/1990, p. 149-168.

Berlász Jenő
Könyvkötési gondok könyvtárunkban 1848 előtt / Berlász Jenő = OSZKh. - 12. évf. 1/2. sz. (1969), p. 14-18.

Berlász Jenő
Könyvtárunk eddigi otthonai / Berlász Jenő = OSZK h. - 10. évf. 2. sz. (1967), p. 41-43.

Berlász Jenő
Könyvtárunk és a Nemzeti Múzeum / Berlász Jenő = OSZK h. - 10. évf. 3. sz. (1967), p. 76-78. - Megjelent az OSZK Híradó 30. évf. 5/6. sz. (1987) számában is

Berlász Jenő
Az Országos Széchényi Könyvtár alapítólevele / Berlász Jenő. - Az alapító levél latin és magyar nyelvű szövegével = OSZK évkv. -1965/1966, p. 182-192.

Berlász Jenő
A Széchényi Könyvtár az 1838-i árvíz idején / Berlász Jenő = OSZK h. - 11. évf. 11/12. sz. (1968), p. 161-164. - Megjelent az OSZK Híradó 31. évf. 1/2. sz. (1988) számában is

Berlász Jenő
Széchényi Lajos alapítványa [1827] / Berlász Jenő = OSZK h. - 10. évf. l.sz.(1967), p. 13-15.

Berlász Jenő
Széchényi második könyvtár-alapítványa - 1820 / Berlász Jenő. - 2 r. = OSZK h.
[l.r.], ll.évf. 1/2. sz. (1968), p. 13-15.
[2. r.], 11. évf. 5/6. sz. (1968), p. 65-68.

Berlász Jenő
A Széchényi-féle soproni könyvtár sorsa / Berlász Jenő. - 2 r. = OSZKh
[1. r.], 11. évf. 7/8. sz. (1968), p. 97-100.
[2. r.], Befejező közlemény. - 11. évf. 9/10. sz. (1968), p. 119-122.

Borsa Gedeon
Az Országos Széchényi Könyvtár elhelyezésének históriája / Borsa Gedeon = A könyvtáros. - 10. évf. 7. sz. (1960), p. 484-486.

Csapó Edit
Száz éves a magyar könyvtárosképzés a nemzeti könyvtárban : emlékülés az Országos Széchényi Könyvtárban, 1998. dec. 7. / Csapó Edit = OSZK h. - 41. évf. 11/12. sz. (1998), p. 5-6.

Csapodi Csaba
Bartoniek Emma (1894-1957) / Csapodi Csaba = M. kvszle. - 73. évf. 4. sz. (1957), p. 405-406.p.

Csontosi János
Adatok a N. Múzeum könyvtárának történetéhez / Csontosi János = M. kvszle. - 10. évf. 1/6. füz. (1885), p. 1-41.

Dezsényi Béla
Az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptára : fennállásának hetvenötödik évfordulója elé / Dezsényi Béla = OSZK évkv. - 1957, p. 84-107.

Farkas László
A Nemzeti Múzeum "államosítása" Eötvös József minisztersége idején / Farkas László = M. kvszle. - 87. évf. 4. sz. (1971), p. 296-309.

Farkas László
Szervezeti, ügyrendi és olvasószolgálati szabályzatok a kiegyezéstől az első világháború végéig, 1867-1918 / Farkas László = OSZK évkv. - 1970/1971, p. 271-297.

Ferenczyné Wendelin Lídia
Az Országos Széchényi Könyvtár olvasószolgálatának története, 1802-1919 / Ferenczyné Wendelin Lídia = OSZK évkv. -1963/1964, p. 210-234.

Ferenczyné Wendelin Lídia
Az Országos Széchényi Könyvtár ún. világháborús- és proletárdiktatúra-gyűjteménye / Ferenczyné Wendelin Lídia = OSZK évkv. - 1967, p. 263-277.

Fügedi Péterné
Goriupp Alisz (1894-1979) / Fügedi Péterné = OSZK évkv. -1978, p. 7-12.

Fülep Katalin - Maróti Ádám
Műemlékek és régiségek az OSZK-ban / Fülep Katalin, Maróti Ádám = OSZK h. - 27. évf. 3/4. sz. (1984), p. 77-80.

Galambos Ferenc
Esztegár László, 1870-1905 / G. F. = Könyvtáros. - 29. évf. 4. sz. (1979), p. 233-234.

Galambos Ferenc
Fraknói Vilmos, 1843-1924 / Galambos Ferenc. - Könyvtáros. - 27. évf. 10. sz. (1977), p. 617-619.

Galambos Ferenc
Horváth Ignác, 1851-1911 / Galambos Ferenc = Könyvtáros. - 29. évf. 8. sz. (1979), p. 491-492.

Galambos Ferenc
Kollányi Ferenc, 1863-1933 / Galambos Ferenc = Könyvtáros. - 27. évf. 7. sz. (1977), p. 423-424.

Galambos Ferenc
Rédeyné Hoffmann Mária, 1885-1945 [11949] / Galambos Ferenc = Könyvtáros. - 30. évf. 10. sz. (1980), p. 619-620.

Galambos Ferenc
Schönherr Gyula, 1864-1908 / Galambos Ferenc = Könyvtáros. - 28. évf. 10. sz. (1978), p. 615-616.

Galambos Ferenc
Sikabonyi Antal, 1886-1948 / Galambos Ferenc = Könyvtáros. -27. évf. 5. sz. (1977), p. 294-295.

Goriupp Alisz
Ötven év a nemzeti könyvtárban, katalógus és bibliográfia vonzásában : beszélgetés Goriupp Alizzal / [riporter] Komjáthy Miklósné, Pajkossy György = Könyvtáros. - 28. évf. 9. sz. (1978), p. 520-523.

Gulyás Pál
Fejérpataky László, 1857-1923 / Gulyás Pál = M. kvszle. - 30. köt. 1/2. füz. (1923), p. 3-14.

Gulyás Pál
Id. Szinnyei József/ Gulyás Pál = M. kvszle. - 21. köt. 3. füz. (1913), p. 257-259.

Gulyás Pál
Dr. Vértesy Jenő / G. P. = M. kvszle. - 24. köt. 3/4. füz. (1916), p. 252-254.

Haraszthy Gyula
Melich János, 1872-1963 / Haraszthy Gyula = Könyvtáros. - 30. évf. 2. sz. (1980), p. 104-106.

Haraszthy Gyula
Az Országos Széchényi Könyvtár 1918-ban / Haraszthy Gyula = OSZK évkv. - 1978, p. 201-225.

Horvát István
Horvát István 1843-ik évi emlékirata a N. Múzeum könyvtáráról = M. kvszle. - 12. köt. 1/4. füz. (1887), p. 224-238.

Id. Szinnyei József halálához = M. kvszle. - 21. köt. 3. füz. (1913), p. 284-285.

Illyés Katalin
Adatok a hírlaptári állomány kialakulásának történetéhez 1884-től 1914-ig / Illyés Katalin = OSZK évkv. - 1970/1971, p. 243-269.

Isoz Kálmán
A Nemzeti Múzeum zenei gyűjteményének kialakulása / Isoz Kálmán = M. kvszle. - 35. köt. 1/4. füz.(1928), p. 11-27.

Jankovics Béla
Magyar Nemzeti Könyvtár / Jankovics Béla = M. kvszle. - U.f. 3. köt. (1895), p. 1-20.

Jügelt, Karl-Heinz
Die Gründung der ungarischen Nationalbibliothek im Spiegel der „Allgemeinen Literatur-Zeitung” / Karl-Heinz Jügelt. - Res. magyar nyelven = OSZK évkv. - 1979, p. 109-121.

Kégli Ferenc
Emlékezés Tipray Tivadarra : 150 éve született az OSZK kurrens nemzeti bibliográfiájának első szerkesztője / Kégli Ferenc = OSZK h. - 39. évf. 9/10. sz. (1996), p. 48-49.

Kégli Ferenc
A hírlapok, folyóiratok kurrens nemzeti bibliográfiái a dualizmus korában - különös tekintettel az Országos Széchényi Könyvtárra, 1867-1918 / Kégli Ferenc = OSZK évkv. - 1994/1998, p. 257-298.

Kégli Ferenc
A könyvek, térképek és zeneművek kurrens nemzeti bibliográfiái a dualizmus korában - különös tekintettel az Országos Széchényi Könyvtárra, 1867-1918 / Kégli Ferenc = OSZK évkv. - 1991/1993, p. 213-265.

Kerényi Ferenc
Pukánszkyné Kádár Jolán, 1892-1889 / Kerényi Ferenc = Irodtört. közlem.- 1989. 5/6. sz., p. 723.

Kókay György
75 éves az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptára / Kókay György = A könyvtáros. - 9. évf. 6. sz. (1959), p. 488-490.

Kókay György
Gulyás Pál (1881-1963) / Kókay György = Irodtört. közlem. - 1963, p. 543.

Kókay György
Hajnóczy József, a Széchényi Könyvtár első könyvtárosa / Kókay György = M. kvszle. - 94. évf. 1. sz. (1978), p. 11-24.

Kókay György
Nemzeti Könyvtárunk megalapításának visszhangja a korabeli magyar sajtóban : a könyvtáralapítás 160. évfordulójára / Kókay György = OSZK évkv. - 1961/1962, p. 271-279.

Kollányi Ferenc
Schönherr Gyula dr. / Kollányi Ferenc = M. kvszle. - 16. köt. 2. füz. (1908), p. 185-188.

Kozocsa Sándor
Adatok id. Szinnyei József életéhez (1830-1913) / Kozocsa Sándor = M. kvszle. - 80. évf. 1. sz. (1964), p. 66-70.

Kozocsa Sándor
Gulyás Pál (1881-1963) / Kozocsa Sándor = M. kvszle. - 79. évf. 4. sz. (1963), p. 363-364.

Kunz Ferenc
Szinnyei József (1830-1913) / Kunz Ferenc = A könyvtáros. - 6. évf. 5. sz. (1956), p. 329-331.

A Magyar Nemzeti Múzeum = M. Szalon. - 1898. dec, col. 521-586.

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára (1802-1895) : hivatalos adatok az utolsó évről, a vallás- és közoktatásügyi miniszter ezredévi nagy jelentése számára = M. kvszle. - Ú.f. 4. köt. 2. füz. (1896), p. 97-120.

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának tisztviselői 1803-tól 1896-ig =M. kvszle.- Ú.f. 4. köt. 4. füz. (1896), p. 396-398.

A Magyar Nemzeti Múzeum százéves jubileuma = M. kvszle. - Ú.f. 10. köt. (1902), p. 450-472.

Majláth Béla
A Széchényi Országos Könyvtár a Magyar Nemzeti Múzeumban / Majláth Béla = M. salon. - 1888. febr., p. 512-518.

Móra László
Aki a tizedes osztályozást elsőnek ismertette hazánkban / M. L. - Esztegár Lászlóról = Könyvtáros. - 29. évf. 8. sz. (1979), p. 471.

Németh S. Katalin
Széchényi Ferenc négy kiadatlan levele Gruber Károly Antalhoz / Németh S. Katalin = OSZK évkv. - 1978 {1980}, p. 277-280.

OSZK híradó / felelős szerk. Bor Kálmán ; főszerk. Németh Mária. - 20. évf. 9. sz. (1977). - Budapest : OSZK, 1977. - p. 133-164. - ISSN 0324-2064
Tartalom:

 • Széchényi Ferenc - közelről. - Szemelvények Berlász Jenő "Emlékezés Széchényi Ferencre halálának 150. évfordulója alkalmából" c. írásából, Kazinczy Ferenc "Pályám emlékezet" c. munkájából és Bacsányi János "Tudósítás a Magyar Múzeumról" c. írásából. - p. 133-135.
 • Széchényi Ferenc, a könyvgyűjtő. - Szemelvények Berlász Jenő és Kollányi Ferenc OSZK történetét tárgyaló köteteiből. - p. 136-138.
 • A könyvtár alapítása. - Szemelvények Waldapfel József "Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből 1780-1830" és Kollányi Ferenc "A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára" c. munkájából. - p. 138-145.
 • Az alapítás egykorú visszhangja. - Szemelvények a Magyar Hírmondóból, Kováts József ódájából és Csokonai Vitéz Mihály műveiből.- p. 146-149.
 • Az első könyvtárosok. - Szemelvények Kollányi Ferenc "A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára" c. munkájából, a Magyar Hírmondóból és Horvát István "Mindennapi"-jából.- p. 150-153.
 • A gyűjtemény első katalógusai. - Szemelvények Fraknói Vilmos "Gróf Széchényi Ferencz" c, munkájából, Csokonai Vitéz Mihály leveléből és költeményéből, gróf Széchenyi István leveléből. - p. 154-156.
 • A könyvtár gyarapodása. - Szemelvények a Magyar Hírmondóból, a Zeitschrift von und für Ungarn-ból, Kollányi Ferenc " A Magyar ..." c. munkájából és Berlász Jenő levéltári gyűjtéséből. - p. 157-160.
 • A könyvtár elhelyezése. - Szemelvény Horvát István "Mindennapi"-jából. - p. 161-162.
 • Epilógus : a nemzeti könyvtár alapításának jelentősége. - Szemelvények Waldapfel József "Ötven év Buda és Pest irodalmi életéből 1780-1830" c. munkájából és Baróti Szabó Dávid leveléből. - p. 163.

Pálvölgyi Endre
A Csontosi János elleni fegyelmi vizsgálat és annak politikai háttere / Pálvölgyi Endre = Egyet. Kvt. évkv. - 2. (1964), p. 163-192.

Patay Pálné
Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára / Patay Pálné = Földr. közlem. - 35. évf. 1/2. sz. (1987), p. 86-90.

Patay Pálné
Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának keletkezése, fejlődése és mai térképállománya / Patay Pálné = Geod. és Kartogr. - 27. évf. 3. sz. (1975), p. 188-194.

Patay Pálné
Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának története, 1802-1946 / Patay Pálné = OSZK évkv. - 1986/1990, p. 277-297.

Pukánszkyné Kádár Jolán - Berczeliné Monori Erzsébet
Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tára / Pukánszkyné Kádár Jolán, Berczeliné Monori Erzsébet = OSZK évkv. - 1965/1966, p. 215-246.

Radvánszky Béla
A Nemzeti Múzeum ügyeinek megvizsgálására kiküldött országos bizottság jelentése / báró Radvánszky Bélától = M. kvszle. - 6. évf. 1. füz. (1881), p. 31-63.

Schöpflin Aladár
Szinnyei bácsi halálára / Schöpflin Aladár = Nyugat. - 2. évf. (1913), p. 284-285.

Sebestyén Gyula
Dr. Schönherr Gyula / Sebestyén Gyula = Múz. kvt. ért. - 2. évf. 2/3. füz. (1908), p. 61-63.

Sebestyén Gyula
Gróf Széchényi Ferenc levelezése könyvtári ügyekben / Sebestyén Gyula = M. kvszle. - 16. évf. (1891), p. 178-198.

Soltész Zoltánné
Az Országos Széchényi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteménye / Soltész Zoltánné = OSZK évkv. - 1963/1964, p. 109-128.

Somkuti Gabriella
Die Beziehungen der ungarischen und der österreichischen Nationalbibliothek / Gabriella Somkuti = Biblos. - 43. vol. 1/2. no. (1994), p. 85-89. - Bővített változata megjelent: OSZK h. 37. évf. 1/2. sz. (1994), p. 13-16.

Somkuti Gabriella
Eötvös József és a nemzeti könyvtár / Somkuti Gabriella. - 2 r. = Könyvtáros
[1. r.j, 38. évf. 10. sz. (1988), p. 614-619.
[2. r.], 38. évf. 11. sz. (1988), p. 678-686.

Somkuti Gabriella
Fraknói Vilmos a Széchényi Könyvtár élén / Somkuti Gabriella = OSZK h. - 34. évf. 9/10. sz. (1991), p. 23-28. - Rövidebb formában megjelent: Könyvtáros. 41. évf. 8. sz. (1991), p. 481-487.

Somkuti Gabriella
A könyvtáros Mátray Gábor / Somkuti Gabriella = Kv. kvt. könyvt. - 7. évf. 1. sz. (1998), p. 48-54.

Somkuti Gabriella
Könyvtárunk történetéből: egyenruha-viselés a Széchényi Könyvtárban / Somkuti Gabriella = OSZK h. - 36. évf. 3/4. sz. (1993), p. 25.

Somkuti Gabriella
Könyvtárunk történetéből : az 1900-as nagy állományrevízió a Széchényi Könyvtárban / Somkuti Gabriella = OSZK h. - 41. évf. 3/4. sz. (1998), p. 31-33.

Somkuti Gabriella
Az Országos Széchényi Könyvtár elhelyezése, 1867-1918 / Somkuti Gabriella = OSZK évkv. - 1986/1990, p. 169-196.

Somkuti Gabriella
Az Országos Széchényi Könyvtár fejlődésének főbb tendenciái a dualizmus korának első felében (1867-1900) / Somkuti Gabriella = Kv.kvt.könyvt. - 1997. dec, p. 44-50.

Somkuti Gabriella
Az Országos Széchényi Könyvtár újjászervezése 1867-1875 : a müncheni szakrendszer bevezetése / Somkuti Gabriella = OSZK évkv. - 1986/1990, p. 221-276.

Somkuti Gabriella
Az "OSZK-múzeum" hiteles története - több felvonásban / Somkuti Gabriella. - fotoill. = OSZK h. - 40. évf. 1/2. sz. (1997), p. 18-29.

Somkuti Gabriella
Széchényi Ferenc nemzeti könyvgyűjteménye / Somkuti Gabriella = OSZK évkv. - 1970/1971, p. 175-199.

Somkuti Gabriella
A Széchényi Könyvtár állományának alakulása 1867-1874 között / Somkuti Gabriella = OSZK évkv. - 1991/1993, p. 177-212.

Somkuti Gabriella
A Széchényi Könyvtár első női alkalmazottja és a gépesítés / Somkuti Gabriella = OSZK h. - 38. évf. 9/10. sz. (1995), p. 32-35.

Somkuti Gabriella
A Széchényi Könyvtár első restaurátora : Mosonyi Antal (7-1889) / Somkuti Gabriella = OSZK h. - 35. évf. 5/6. sz. (1992), p. 33-35.

Somkuti Gabriella
A Széchényi Könyvtár gyarapodása, 1848-1856 / Somkuti Gabriella = OSZK évkv. - 1967, p. 103-123.

Somkuti Gabriella
A Széchényi Könyvtár kísérlete a Zrínyi-könyvtár megvételére 1891-ben / Somkuti Gabriella = M. kvszle. - 110. évf. 1. sz. (1994), p. 93-97.

Somkuti Gabriella
Szervezet, igazgatás és személyzet a Széchényi Könyvtárban, 1867-1875 / Somkuti Gabriella = OSZK évkv. - 1994/1998, p. 227-256.

Somkuti Gabriella
Történeti tények és a köztudat, avagy Mit alapított Széchényi Ferenc? / Somkuti Gabriella. - Hozzászólás Csapodi Csaba - Tóth András - Vértesy Miklós: Magyar Könyvtártörténet c. munkájához = Kvt.figy. - 34. évf. 4. sz. (1988), p. 268-272. - Megjelent az OSZK híradó 32. évf. 1/2. sz. (1989) számában is

Sonnevend Péter
Jegyzetek a könyvtárpolitikus Gulyás Pál tevékenységéhez / Sonnevend Péter = Kv. kvt. könyvt. - 1994. jan., p. 5-14.

Stockné Horváth Mária
Kiállítás az OSZK múltjáról / Stockné Horváth Mária = Kv. kvt. könyvt. - 7. évf. 7. sz. (1998), p. 45-47.

Sulica Szilárd
A Múzeumi levéltár kialakulása / Sulica Szilárd = Lvt. közlem. - 1932., p. 177-222.

Szinnyei József, id.
Könyvtári emlékek / id. Szinnyei József = Főv. 1. - 1887. 94-95. sz.

Szinnyei József, id.
A MNM hírlap könyvtára / Szinnyei József = M. kvszle. - Ú.f. 10. köt. (1902), p. 347-351.

Szinnyei József emlékezete = Könyvtáros. - 13. évf. 8. sz. (1963), p. 454-455.

Szőnyi Éva
A Fővárosi Lapok a Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtáráról / Szőnyi Éva = OSZK évkv. - 1984/1985, p. 147-178.

Tóth László
Fraknói Vilmos (1843-1924) / Tóth László = M. kvszle. - 31. köt. 1/4. fuz. (1924), p. 98-105.

Várhidi Klára
Az Országos Széchényi Könyvtár legelső otthona / Várhidi Klára = M. kvszle. - 95. évf. 1. sz. (1979), p. 100-103.

Várnai Péter
Egy magyar muzsikus a reformkorban : Mátray Gábor élete és munkássága a szabadságharcig / Várnai Péter = Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére / szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. -Budapest : Akad. K., 1954. - p. 231-321. - (Zenetudományi tanulmányok; 2.)

Várnai Péter
Mátray Gábor élete és munkássága a szabadságharctól haláláig / Várnai Péter = A magyar zene történetéből / szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. - Budapest : Akad. K., 1955. - p. 163-209. -(Zenetudományi tanulmányok; 4.)

Vértesy Miklós
Erdélyi Pál, 1864-1936 / Vértesy Miklós = Könyvtáros. - 28. évf. 2. sz. (1978), p. 105-107.

Vértesy Miklós
Rédey Tivadar (1885-1953) / Vértesy Miklós = Könyvtáros. - 9. évf. 3. sz. (1959), p. 181-182.

Vértesy Miklós
Sebestyén Gyula (1864-1946) / Vértesy Miklós = Könyvtáros. -14. évf. 7. sz. (1964), p. 421-422.

Vértesy Miklós
Vértesy Jenő (1877-1916) / Jenőfi M. Imre = Könyvtáros. - 9. évf. 8. sz. (1959), p. 579-580.

Vidovszky Ferencné
150 éve halt meg Horvát István, az OSZK őre / Vidovszky Ferencné = OSZK h. - 39. évf. 7/8. sz. (1996), p. 28-30.

Wehli Tünde
"A nemzet könyvtára a szolgálat műhelye" : Az Országos Széchényi Könyvtár Múzeuma / Wehli Tünde = M. kvszle. - 115. évf. l.sz. (1999), p. 114-116.

Windisch Éva, V.
Fejezet a könyvtárosi pálya magyarországi kialakulásának történetéből / V. Windisch Éva - M. kvszle. - 73. évf. 2. sz. (1957), p. 136-153.

Windisch Éva, V.
Horvát István (1784-1846) / V. Windisch Éva = A könyvtáros. - 8. évf. 7. sz. (1958), p. 497-499.

Windisch Éva, V.
Könyvtári árvízvédelem 1838-ban / V. Windisch Éva = A könyvtáros. - 6. évf. 10. sz. (1956), p. 740-742.

Windisch Éva, V.
Könyvtári munka a reformkorban az Országos Széchényi Könyvtárban / V. Windisch Éva. - Bibliogr. a jegyzetekben = OSZK évkv.- 1957, p. 249-282.

Windisch Éva, V.
Könyvtárunk nevéről / V. Windisch Éva = OSZK h. - 8. évf. 1. sz. (1965), p. 23-25.
[Hibaigazítás: 2. sz. p. 59.]
Hozzászólások:

 • Gombocz István
  Észrevételek a Könyvtárunk nevéről c. cikkhez / Gombocz István = OSZK h. - 8. évf. 2. sz. (1965), p. 54-56.
 • Windisch Éva, V.
  Könyvtárunk nevéről / V. Windisch Éva = OSZK h. - 8. évf. 3. sz. (1965), p. 87-88.
 • Somkuti Gabriella
  Még egyszer könyvtárunk nevéről / Somkuti Gabriella = OSZK h. - 8. évf. 4. sz. (1965), p. 109-111.
 • Vizkelety András
  Adalékok könyvtárunk nevéről szóló vitához / V. A. = OSZK h. - 8. évf. 5/6. sz. (1965), p. 138.
 • Berlász Jenő
  Könyvtárunk neve történeti megvilágításban / Berlász Jenő = OSZK h. - 10. évf. 4. sz. (1967), p. 98-102.
 • Kelecsényi Gábor
  Hogyan is hívják könyvtárunkat? / Kelecsényi Gábor = OSZK h. - 28. évf. 3/4. sz. (1985), p. 20-21.

Windisch Éva, V.
Miller Jakab Ferdinánd múzeumi igazgató utolsó évei és az Országos Széchényi Könyvtár / V. Windisch Éva = OSZK évkv. - 1958, p. 349-368.

Windisch Éva, V.
Az Országos Széchényi Könyvtár első könyvtárosai / V. Windisch Éva = Könyvtáros. - 6. évf. 1. sz. (1956), p. 24-27.

Windisch Éva, V.
Az OSZK történetéről / V. Windisch Éva. - Az OSZK történetével foglalkozó megjelent művek, a kutatások helyzete és a további feladatok = OSZK h. - 5. évf. 4/5. sz. (1962), p. 85-87.

Wix Györgyné
Egy magyar jakobinus könyvtára : Hajnóczy József könyvei az Országos Széchényi Könyvtárban / Wix Györgyné = OSZK évkv. -1991/1993, p. 395-427.

Wix Györgyné
Rég elfelejtett gyűjtőkről / Wix Györgyné = OSZK évkv. - 1984/1985, p. 179-203.

Wix Györgyné
A Széchényi Könyvtár hétköznapjai - 60 évvel ezelőtt / Wix Györgyné = OSZK h. - 22. évf. 3. sz. (1979), p. 66-69.

 

SZÉCHÉNYI FERENC KÖNYVTÁRÁNAK KATALÓGUSAI:

Alapkatalógus

Betűrendes rész:

Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi. Tomus 1. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complexus - Sopronii: [s.n.], 1799. - 2 db
Pars l.,A-L.-XVI,695p.
Pars 2., M-Z.-612p.

Szakrendi rész:

Index alter libros Bibliothecae Hungaricae Francisci com Széchényi duobus tomis comprehensos, in scientiarum ordines distributos exhibens. - Pesthini: [s.n.], 1800. - 494 p.

Pótkötetek:

Catalogus Bibliothecae Hungaricae Nationalis Széchényianae. Tomi I. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complectendis supplementum 1. A-Z. - Posonii : [s.n.], 1803. -XXXIII, 646, [2] p.

Index alter libros Bibliothecae Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris supplemento 1. Comprehensos in scientiarum ordines distributos exhibens. - Posonii: [s.n.], 1803. - 211,4 p.

Catalogus Bibliothecae Hungacicae Széchényiano-Regnicolaris. Tomi I. Scriptores Hungaros et rerum Hungaricarum typis editos complectentis supplementum 2. A-Z. - Sopronii : [s.n.], 1807. - 2, XVI, 615 p.

Index alter libros Bibliothecae Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris supplemento 2. comprehensos in scientiarum ordines distributos exhibens. - Pestini: [s.n.], 1807. - 232, 6 p.

 

A KÉZIRATGYŰJTEMÉNY KATALÓGUSA:

Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris. - Sopron : [s.n.], 1814-1815. - 3 db
Vol. 1. - 18, 749 p.
Vol. 2. - 2, 607 p.
Vol. 3. - 2, 409, LXII p.


vissza az oldal elejére