Az Országos Széchényi Könyvtár Alapítása
A könyvtár története
Kronológia
A gyűjtemény legértékesebb darabjai
Az OSZK főigazgatói
Kitüntetett személyek az OSZK történetében
Bibliográfia
Impresszum adatok
Nyitólap

In English

 

 

vissza
FERENCZY ENDRÉNÉ WENDELIN LÍDIA köszöntése a Széchényi-emlékérem átadása alkalmából
1991. április 29-én
nagyobban

Tisztelt Kollégák, Kedves Lídia!

A sors úgy hozta, hogy abból az alkalomból, hogy a Széchenyi-emlékérmet idén Te nyerted el, nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy áttekintsem több, mint három és fél évtizedes szakmai munkásságod főbb állomásait.
Nehéz, és nem is lehet a kísértésnek ellenállni, hogy fel ne idézzem kissé nosztalgikusan azokat a Gyarapítási Osztályon töltött izgalmas éveket, amikor hívők, tudásvágyók és legfőképpen fiatalok voltunk, és ahol mindketten csoportvezetőként elindultunk nehéz, de sok örömöt is nyújtó szolgálatunk útján. S ha ezek az utak 1970-ben el is váltak, a könyv és a könyvtár szeretete és szolgálata egymás eredményeit tisztelő bajtársakká avatott az elmúlt több, mint 30 év során.

Kedves Kollegák!

Ferenczyné Wendelin Lídia az ELTE BTK könyvtár-kínai szak friss diplomásaként 1955. július 1-én kezdett dolgozni az Országos Széchényi Könyvtárban tudományos gyakornokként, és jelenlegi beosztásáig a könyvtár számos fontos területén munkálkodott. 1955 és 1958 között a Bibliográfiai Osztályon, 1958 és 1962 között az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálaton, 1962 és 1973 között a Gyarapítási Osztályon. Itt 1964-ben lett a Belföldi Csoport vezetője, majd 1970-ben osztályvezető-helyettes, 1973 és 1986 között a Gyűjteményi Főosztály vezetőjé volt, 1987 óta gyűjteményfejlesztési igazgató.
Könyvtári elméleti/gyakorlati munkásságát és szakirodalmi tevékenységét természetesen az ezeken a területeken szerzett tapasztalatai, illetőleg az ott érzékelt és megoldandó feladatok határozták meg.
Már 1955-ben eljegyezkedett a bibliográfiai, ezen belül a hungarika szakbibliográfiai munkával a Mozart Magyarországon és a Kínai magyar bibliográfia c. kötetek összeállításával és 1956-tól társszerzőként a magyar másodfokú bibliográfia közreadásával. A több évtizeden átívelő munkálatok legutolsójaként a múlt évben Debrecenben a 2. Országos Bibliográfiai Munkaértekezleten tartott előadását említem, melyben a retrospektív magyar nemzeti bibliográfia helyzetével foglalkozott.
A gyarapító-feldolgozó munka terén Ferenczyné nevéhez fűződik az OSZK Gyűjtőköri Szabályzatának kidolgozása 1979-ben, majd egyebek között egy nagy lélegzetű vállalkozás, az 1921–44-es retrospektív magyar sajtóbibliográfia beindítása, később feldolgozásának irányítása.
Könyvtárosként elért eredményeiért Ferenczyné két kitüntetési kapott: 1968-ban a Szocialista Kultúráért kitüntető jelvényt, 1979-ben a Szabó Ervin-emlékérmet.
Az 1985-ben a Könyvtár vári otthonának megnyitásakor neki ítélt Munka Érdemrend arany fokozatával – bízvást mondhatjuk – ragyogó szervezői adottsága nyert elismerést.
Pályáját egészen a kezdetektől meghatározta az OSZK vári programja: már 1960-ban 1. díjat nyert a vári olvasószolgálati rendszer koncepciójának kidolgozásával, majd 1964-tól még a Gyarapítási Osztályon feladata lett a vári 70.000 kötetes kézikönyvtár elméleti megalapozása és beszerzése. 1982-től ő irányította a végleges anyag rendezését, felállítását és kalalógusmunkáit.
Az OSZK új otthonával kapcsolatos munkák a Könyvtár vári működési rendjének megtervezésében, végül a költöztetés szervezésében és irányításában csúcsosodtak ki.
E nem mindennapi életmű felvázolása nem lenne teljes, ha említés nélkül hagynánk a könyvtárosképzésben vállalt szerepét. Ferenczyné kisebb kihagyásokkal 1968-tól a KMK középfokú könyvtárosképző tanfolyamain és egyéb, OSZK-n belüli és más könyvtárakban szervezen tanfolyamokon tartott előadásokat, főként a könyvtárügyről és könyvtártanról, s e tárgyakat oktatja 1990 óta az ELTE könyvtár szakon is.
Végezetül engedtessék meg nekem, hogy Ferenczyné pályájának rövid ismertetését egy, a kettőnk munkáját szimbolikusan újra összekapcsoló tevékenysége felidézésével zárjam: ő volt a szervezője az 1985. november és 1986. március között megrendezett, nagysikerű Kódexek a középkori Magyarországon c. nemzetközi kiállításnak.
A mai ünnepség alkalmából mindannyiunk nevében további sikereket, munkakedvet és erőt kívánok Ferenczy Lídiának. A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

Szilvássy Zoltánné
vissza